Organizare și funcționare

Organigrama

 

SC SERVICII COMUNALE SIRET SA , s-a înființat prin HCL al orașului Șiret  nr.57/28.07.2010.

Societatea este înmatriculată la O.R.C. sub numărul J33/503/2010 , având CUI RO 27306940, și a început să funcționeze efectiv din data de 19.10.2010 în baza legii nr.31/1990 privind societățile comerciale.

 

SC SERVICII COMUNALE SIRET SA își desfășoară activitatea în orașul Siret, domeniul principal de activitate este salubrizarea localității, cod CAEN 3811 care include următoarele activități:

  1.   colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori.
  2.   sortarea deșeurilor municipale și a deseurilor similare în stația de sortare.
  3.   măturatul, spălatul,stropirea și întreținerea căilor publice.
  4.   curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț.
  5.   colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și prederea acestora unităților de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare.
  6.   colectarea selectivă a deșeurilor reciclabile.
  7.   alte activități conexe.

Sediul social al societății este în orașul Siret, str. 28 Noiembrie nr 16 A

 

SC SERVICII COMUNALE SIRET SA , din punct de vedere juridic, este o societate comerciala cu actionar unic Consiliul Local al orasului Siret. Societatea a fost organizata si functioneaza in conformitate cu prevederile legii nr.31/1991 privind societatile comerciale pe actiuni.

Personalul SC SERVICII COMUNALE SIRET SA este format din urmatoarele persoane:

 

Nr. Crt. Functia COD COR Nume si prenume
1 DIRECTOR GENERAL 112011 MOCREI LEONARD CRISTIAN
2. CONTABIL SEF 121120 HAIURA LACRAMIOARA
3. CONSILIER JURIDIC 261103 VACANT
4. REFERENT ECONOMIC 263106 TURLIUC DIANA
5. CASIER 523003 PINTILEI ALEXANDRU
6. CASIER 523003 VACANT
7. INSPECTOR RESURSE UMANE 333304 VACANT
8. INSPECTOR SSM-AII 325723 VACANT
9. ADMINISTRATOR 242111 BABALEAN LIVIU-CRISTIAN
10. SOFER AUTOGUNOIERA 833204 BOICIUC SERGIU
11. SOFER AUTOGUNOIERA 833204 OLAR GHEORGHE
12. SOFER AUTOGUNOIERA 833204 COSLAC CORNEL
13. MECANIC 833204 ZVOLINSCHI SORIN
14. MUNCITOR NECALIFICAT 916101 JEBJENIAC VALENTIN
15. MUNCITOR NECALIFICAT 916101 TCACI ROMEO
16. MUNCITOR NECALIFICAT 916101 GHENICI MIHAI
17. MUNCITOR NECALIFICAT 916101 URSACHI DAN
18. MUNCITOR NECALIFICAT 916101 UNGUREANU CORNELUS
19. MUNCITOR NECALIFICAT 916101 BILETCHI FLORIN
20. MUNCITOR NECALIFICAT 916101 BACRAU BENONE
21. MUNCITOR NECALIFICAT 916101 PSENITCHI CONSTANTIN
22. MUNCITOR NECALIFICAT 916101 POPIUC VICTORIA
23. MUNCITOR NECALIFICAT 916101 VACANT
24. MUNCITOR NECALIFICAT 916101 VACANT
25. MUNCITOR NECALIFICAT 916101 VACANT
26. LUCRATOR PENTRU SALUBRIZARE 961303 ASTEFANOAE VIOREL
27. LUCRATOR PENTRU SALUBRIZARE 961303 CARLIG MARIAN
28. LUCRATOR PENTRU SALUBRIZARE

 

961303 TODERIUC ADRIAN
29. LUCRATOR PENTRU SALUBRIZARE 961303 CIRLIG MARIUS
30. LUCRATOR PENTRU SALUBRIZARE 961303 GHENICI FLORIN
31. LUCRATOR PENTRU SALUBRIZARE 961303 GENICI GHEORGHE
32. LUCRATOR PENTRU SALUBRIZARE 961303 ANECHITOAIE CRISTIAN
33. LUCRATOR PENTRU SALUBRIZARE 961303 VACANT
34. SOFER AUTOMATURATOARE 833204 VATAMANIUC GEORGE