Servicii

Colectare separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activitati comerciale, din industrie si institutii,inclusiv fractii colectate separat,fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente elctrice si electronice, baterii si acumulatori